Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program opcjonalny

Zastosowania GIS (5 ECTS)

Racjonalne zarządzanie zasobami społecznymi rozumianymi w szeroki sposób, jako zasoby ludzkie, kulturowe i ekonomiczne oraz zasobami przyrodniczymi stanowi bardzo duże wyzwanie, przed którym stają ekonomiści, planiści, architekci krajobrazu, ekolodzy, wszelkiego rodzaju służby itp. Większość zadań związanych z zarządzaniem zasobami odnosi się do przestrzeni, dlatego wykorzystanie teorii i technologii informacji geograficznej może znacznie podnieść jakość proponowanych dla danego problemu rozwiązań. W kursie, w ramach realizowanych treści przedstawione zostaną przykłady zastosowania GIS w zarządzaniu wybranymi zasobami. Poruszane zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z takimi dziedzinami jak planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, ochrona środowiska i zarządzanie kryzysowe.

Pozyskiwanie danych z zastosowaniem nawigacji satelitarnej GNSS (5 ECTS)

Geodezyjne podstawy kartowania terenowego z zastosowaniem GPS. Wprowadzenie do historii nawigacji satelitarnej. Zasada działania systemu nawigacji satelitarnej na przykładzie NAVSTAR GPS. Pomiar kodowy. Odmiany różnicowe satelitarnych systemów nawigacyjnych. Systemy GLONASS i Galileo oraz kierunki rozwoju globalnej nawigacji satelitarnej. Zastosowania nawigacji satelitarnej. Elektroniczne pomiary odległości i kątów zintegrowane z pomiarami GPS.

ESRI Academy (5 ECTS)

W ramach porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a ESRI studenci mogą nieodpłatnie korzystać z wybranych kursów w ESRI Academy.