Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok 2023/2024

Warunki udziału w studiach

Warunkiem uczestniczenia w studiach podyplomowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie). Kandydaci na studia powinni wykazać się znajomością elementów informatyki i kartografii, znajomością problematyki badań przestrzennych oraz elementarną wiedzą z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS). Kandydaci powinni posiadać odpowiednie predyspozycje do nauki na odległość. Dodatkowym wymogiem jest bierna znajomość języka angielskiego.

Limit przyjęć: min. 12 osób maks. 25 osób

Ważne terminy

Przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: od 1 VI 2023, godz. 12.00 do 15 IX 2023, godz. 12.00 (rekrutacja na edycję 2023/2024 została zakończona)

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 20 IX 2023

Rozpoczęcie studiów: 14 X 2023

Zakończenie studiów: 30 IX 2024

Pliki do pobrania
pdf
Ulotka informacyjna