Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok 2024/2025

Warunki udziału w studiach

Warunkiem uczestniczenia w studiach podyplomowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie). Kandydaci na studia powinni wykazać się znajomością elementów informatyki i kartografii, znajomością problematyki badań przestrzennych oraz elementarną wiedzą z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS). Kandydaci powinni posiadać odpowiednie predyspozycje do nauki na odległość. Dodatkowym wymogiem jest bierna znajomość języka angielskiego.

Limit przyjęć: min. 12 osób maks. 25 osób

Ważne terminy

Przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: od 3 VI 2024, godz. 12.00 do 15 IX 2024, godz. 12.00

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 20 IX 2024

Rozpoczęcie studiów: 12 X 2024

Zakończenie studiów: 30 IX 2024

Pliki do pobrania
pdf
Ulotka informacyjna