Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok 2020/2021

Warunki udziału w studiach

Warunkiem uczestniczenia w studiach podyplomowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie). W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na studia powinni wykazać się znajomością elementów informatyki i kartografii, znajomością problematyki badań przestrzennych oraz elementarną wiedzą z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS). Kandydaci powinni posiadać odpowiednie predyspozycje do nauki na odległość.

Limit przyjęć: 45 osób

Ważne terminy

Przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: 13 IX 2020

Rozmowa kwalifikacyjna: 19 IX 2020, online

Dokonanie opłaty za studia: 30 IX 2020

Rozpoczęcie studiów: 17 X 2020