Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłoszenie na studia

Rekrutacja odbywa się w oparciu o ocenę dokumentów oraz kolejność zgłoszeń. Wymagane są następujące dokumenty zgłoszeniowe:

  • Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, zawierające charakterystykę zainteresowań i umiejętności z zakresu GIS
  • Kwestionariusz osobowy (PDF)
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (mgr/lic./inż.)

Powyższe dokumenty należy przesłać listem poleconym na adres: 

Studia Podyplomowe UNIGIS

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

oraz w formacie cyfrowym na adres: unigis@uj.edu.pl.

W sekretariacie lub zdalnie należy okazać oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych i dowód osobisty.

W przypadku pozytywnej oceny dokumentów i przekroczenia górnego limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.