Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UNIGIS Kraków

UNIGIS Kraków, lokalne centrum UNIGIS, prowadzi studia w Polsce od 2004 roku. Siedzibą UNIGIS Kraków jest Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ośrodek UNIGIS Kraków zrzesza nauczycieli akademickich i specjalistów GIS z różnych uczelni oraz instytucji krajowych i zagranicznych, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne:   

  • Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr hab. Jacek Kozak; dr Dominik Kaim; dr inż. Natalia Kolecka; dr hab. Małgorzata Luc, prof. UJ; dr Krzysztof Ostafin; dr Mateusz Troll;
  • Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr inż. Robert Szczepanek;
  • Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Elżbieta Ziółkowska;
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: dr hab. inż. Artur Krawczyk, prof. AGH; dr inż. Robert Marcjan;
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR.