Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UNIGIS Kraków

UNIGIS Kraków, lokalne centrum UNIGIS, prowadzi studia w Polsce od 2004 roku. Siedzibą UNIGIS Kraków jest Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ośrodek UNIGIS Kraków zrzesza nauczycieli akademickich i specjalistów GIS z różnych uczelni oraz instytucji krajowych i zagranicznych, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne:   

Zakład Systemów Informacji Geograficznej IGiGP UJ:

prof. dr hab. Jacek Kozak, mgr inż. Monika Dobosz, dr Dominik Kaim, dr inż. Natalia Kolecka,
dr hab. Małgorzata Luc, dr Krzysztof Ostafin, dr Mateusz Troll, dr Piotr Trzepacz, dr Elżbieta Ziółkowska.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: dr inż. Artur Krawczyk, dr inż. Robert Marcjan. 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR.