Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Geografia: podejście cyfrowe

     Książka ta odnosi się do najważniejszych pojęć oraz problemów związanych z tym, w jaki sposób rzeczywistość wtłaczana jest do komputera, a mówiąc inaczej, w jaki sposób różnorodne zjawiska otaczającego nas świata są reprezentowane cyfrowo. Tematykę książki podzieliłem na 8 głównych rozdziałów, które po części zachowują charakter podręcznika z zakresu teorii informacji geograficznej, a miejscami odchodzą od nieco sztywnego wykładu akademickiego, nabierając cech eseju. W rozdziałach tych omówiono najważniejsze zagadnienia cyfrowego modelowania zjawisk świata rzeczywistego, uwzględniającego ich aspekt przestrzenny oraz czasowy, wskazując na znaczenie tego modelowania dla geografii oraz dla innych nauk, które zajmują się złożonością otaczającej nas rzeczywistości.
     Gdybym miał wskazać inspiracje dla tej książki, to na pewno wśród nich wymieniłbym pracę Theoretical geography Williama Bungego (1962) oraz podręcznik geografii Petera Haggetta: Geography: A Modern Synthesis (1983). Przy wielu różnicach pomiędzy tymi dwiema książkami, mają one jedną wspólną cechę – próbują przedstawić spójną wizję i koncepcję teoretycznych podstaw geografii. Było dla mnie niezwykle kuszące podjęcie podobnego wyzwania i spojrzenia na fundamenty geografii przez pryzmat rozwoju współczesnych technologii umożliwiających cyfrowe modelowanie otaczającego nas świata.

 

Geografia: podejście cyfrowe - audiobook

Pliki do pobrania
pdf
Geografia: podejście cyfrowe - ebook