Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków nauk o Ziemi, nauk biologicznych, społecznych, technicznych, matematyczno-fizycznych i informatyki. Atutem kandydatów na studia jest doświadczenie zawodowe w zakresie wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS).

Zakres studiów jest bardzo szeroki. Program studiów UNIGIS odpowiada standardom światowym (GIS&T Body of Knowledge), nawiązując również do polskich realiów i doświadczeń. Kompetencje absolwentów lokują się pomiędzy umiejętnościami użytkowników GIS (zajmujących się analizą informacji geograficznej) i ich twórców (budujących systemy).

Studia trwają rok. Formuła studiów jest otwarta i umożliwia zrealizowanie różnorodnych potrzeb edukacyjnych. Studia składają się z części obligatoryjnej oraz opcjonalnej.

Zasadniczą część programu stanowią cztery e-learningowe moduły obligatoryjne (32 ECTS), w których omawiane są najważniejsze zagadnienia z zakresu GIS oraz warsztaty (8 ECTS). Ponadto wymagane jest zaliczenie określonej ilości zajęć opcjonalnych (5 ECTS), na które składają się moduły poświęcone zagadnieniom specjalistycznym i zastosowaniom GIS oraz zajęcia samodzielnie realizowane przez słuchacza (kursy w ESRI Academy).

Do ukończenia studiów wymagane jest zdobycie 45 ECTS.

Absolwent studiów UNIGIS uzyskuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • dyplom UNIGIS International Association.
Pliki do pobrania
pdf
Program studiów UNIGIS 2024/2025